Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘ton lutter’

Kerst en Nieuwjaar

IMG_5128

Namens het bestuur van de Stichting Herdenking Veteranen / Haagse Veteranen Sociëteit wens ik u allen een Mooi Kerst en Gezond Nieuwjaar! We hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten in onze sociëteit!

Ton Lutter

Voorzitter

Advertenties

Read Full Post »

IMG_4415

Op ’n een zonovergoten dag kwamen duizenden mensen bijeen om de gevallenen en veteranen die gestreden hebben in de Oost tussen 1945 en 1962 bijeen. Namens het kabinet legde staatssecretaris Raymond Knops, zelf een voormalig militair, een krans. Namens de Provincie Limburg deed dat Ger Koopmans, nog vele tientallen kransen volgden.

Namens de Stichting Herdenking Veteranen waren aanwezig de voorzitter, Ton Lutter; Herman Toetenel en Edwin Jacobsz. Eveneens aanwezig was ons lid van het Comite van Aanbeveling de generaal-majoor bd Leen Noordzij.

IMG_4426

De voorzitter met plaatsverv. gouverneur van Limburg, de gedeputeerde Ger Koopmans.

Dit jaar werd tijdens de herdenking het ‘Verbindend Monument’ onthuld. Dit nieuwe monumentslaat de brug en legt verbinding tussen het Nationaal Indië-monument en het Monument voor Vredesoperaties. Het monument is een initiatief en ontworpen door Indiëveteraan Gerard van der Lee.

De herdenking werd muzikaal omlijst door de Marinierskapel en het Roermondse koor Les Amis du Bon Coeur. De erewachten werden gevormd door het korps Mariniers, de Koninklijke Marechaussee en het Regiment van Heutsz uit Schaarbergen.

De organisatie van de Nationale Indie Herdenking hebben voor een waardige en indrukwekkende ceremonie gezorgd. De bijeenkomst daarna, was op z’n Limburgs gastvrij!

Read Full Post »

Na het overlijden van Louise heeft Henk van Riel, sinds de oprichting voorzitter van de Stichting Herdenking Veteranen, besloten het stokje over te dragen aan de jongere generatie.

Ton Lutter die vrijwel vanaf het begin betrokken is geweest bij de stichting is bereid gevonden om de voorzittershamer over te nemen. Zelf geen veteraan – maar wel afkomstig uit een familie met veteranen uit WOII en de naoorlogse strijd in Indie – heeft aangegeven het een enorme eer te vinden om Henk als voorzitter te mogen opvolgen en zich de komende jaren te kunnen inzetten voor onze veteranen. Daarmee kunnen ook de societeits bijeenkomsten in de Poentjak een doorstart vinden.

Wij wensen hem veel succes!

Read Full Post »

Het boek van Herman Bussemaker, historicus, oud-voorzitter Indisch Platform en buitenkamper, “Indisch Verdriet is op 10 februari aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De voorzitter van deze commissie Mevrouw Lodders (VVD), nam het boek in ontvangst. Verder kregen de aanwezige Kamerleden elk een exemplaar en beloofden zich te verdiepen in de kwestie die in het boek beschreven wordt, namelijk de nog nimmer uitbetaalde salarissen (backpay) en compensatie van oorlogsschade. Nederland is het enige land dat haar WWII oorlogslachtoffers nooit heeft willen tegemoetkomen! De aanwezige delegatie van het Indisch Platform bestond uit Silfraire Delhaye en Ton Lutter, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter, Jan van Wagtendonk, voorzitter JES, Jan de Jong, van SVJ, Anneriet de Pijper, secretaris JES en Peggy Stein. Verder was er ruimschoots publiek aanwezig in commissiezaal.

Dr. Herman Bussemaker en Kamerlid Helma Lodders

Dr. Herman Bussemaker en Kamerlid Helma Lodders

Read Full Post »

Ambassadeur Retno L.P. Marsudi van Indonesie stelt groot belang in goede relaties met Nederlandse veteranen. Zij zet daarmee het beleid van haar voorganger wijlen Junus ‘Fanny’ Habibie voort. In haat ambtswonng te Wassenar nodigde zij enige veteranen en personen betrokken bij de veteranenwereld uit.

Aanwezig waren onder andere oud-minister van Defensie Wim van Eekelen, direkteur van het Veteraneninstituut Frank Marcus, Leen Noordzij, voorzitter van het Veteranen Platform en Henk en Louise van Riel van de Haagse Veteranen Societeit. De avond was zeer geanimeerd. De gastvrijheid van de mevrouw Marsudi raakte de aanwezigen, die onder de indruk waren van haar speech over de vriendschap tussen Nederland en Indonesie.

Namens de aanwezigen overhandigd Louise van Riel een prachtig boeket bloemen aan de ambassadeur van Indonesie Retno L.P. Marsudi

Ton Lutter

Read Full Post »

Vanwege zijn jarenlange inzet voor de vriendschap tussen Nederlandse veteranen en Indonesie ontving Kolonel Julexy Tambayong, defensieattache van de Republiek Indonesie in Nederland, de waarderingspenning van de Stichting Herdenking Veteranen op 20 september in restaurant Poentjak. 

De sympatieke Julexy heeft zich ondermeer ingezet voor het ter beschikking stellen van ruimte tbv Veteranen op de Pasar Malam Indonesia en de gratis intree aldaar. Onze voorzitter Henk van Riel dankte hem uitgebreid voor zijn inzet en vriendschap.  Julexy kwam niet met lege handen, de voorzitter ontving een prachtig schildje van de Indonesche strijdkrachten.

Kolonel Tambajong keert binnenkort – na zijn Nederlandse tour of duty – terug naar Indonesie.

Ton Lutter

Video:  http://www.youtube.com/watch?v=sEF6q_PocNs&feature=player_embedded

Foto’s en video: indisch4ever.nu

Read Full Post »

Het bestuur van de Stichting Herdenking Veteranen heeft geschokt en bedroefd gereageerd op het plotselinge overlijden op 74 jarige leeftijd van Junus Effendy (Fanny) Habibie, ambassadeur van de Republiek Indonesië in Nederland van 2006 t/m 2010.  In 2008 werd hij tevens verkozen tot ambassadeur van het jaar in Nederland.

Van zijn vele verdiensten ten behoeve van de relaties tussen Nederland en Indonesië is vooral zijn inzet voor de goede persoonlijke betrekkingen te roemen.

Habibie is baanbrekend geweest in de versterking van de persoonlijke relaties tussen Nederlanders en Indonesiërs. Dit bereikte hij mede door als eerste Indonesische ambassadeur in Wassenaar in 2007 voor het eerst Nederlandse veteranen van de Politionele acties uit te nodigen voor de officiële viering van de Indonesische nationale onafhankelijkheid op 17 augustus. Dit historische “wapenfeit” heeft nooit de landelijke pers gehaald dat wilde de bescheiden ambassadeur Habibie ook niet, het “scoren” in de pers vond hij niet belangrijk, wat voor hem telde was de vriendschap tussen de mensen van beider landen! Bij zijn afscheidsdiner op de Haagse Veteranen Societeit in december 2010, ontving hij uit handen van voorzitter Henk van Riel, de Waarderingspenning van de Stichting Herdenking Veteranen uit dank voor de vele jaren van vriendschap.

Namens het bestuur en vele veteranen wensen wij de familie Habibie veel sterkte voor de aankomende tijd.

Ton Lutter

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers liken dit: